Il Boemo. Příběh Josefa Myslivečka

Když přistoupíte na lineární vyprávění, dobře se ponoříte do období, kdy Josef Mysliveček žil a tvořil.

Recenze a rozhovory