Il Boemo – Recenze

Il Boemo je filmem tvůrce, který k němu přistoupil zodpovědně, přemýšlivě a s jasnou uměleckou vizí, kterou se mu podařilo naplnit.

Recenze a rozhovory