„Jak je to možné, soudruhu?!“ Rekordní Tankový prapor stále baví svou absurditou

Výsledkem je sled hrubozrnných epizod, jež sice nejsou vždy jasně motivované, stále si však uchovávají ústřední myšlenku.

Recenze a rozhovory