Jak se kvůli třinácti minutám zabíjí ve zlomku vteřiny

13 minut svými filmařskými nápady převyšuje obvyklý rámec společenské objednávky. Nepracuje s obecnými frázemi ani se slogany, nehrozí, neslibuje.

Recenze a rozhovory