Bernard Jan

Nech brouka žít…

Co na tom záleží, když nám film poskytuje vynikající zážitek toho, co je pro svobodnou a hravou mysl možné!

Karel Kachyňa uměl pracovat s herci, filmy vynikají obrazovým cítěním, říká publicista

Saša Michailidis se ptá filmového teoretika, historika, pedagoga Jana Bernarda a publicisty, redaktora Filmového přehledu Martina Šrajera. 

Havel a Hýbek

Dva vězni, dva přátelé, dva filmy.  Text především o práci Michala Hýbka na dokumentu Dopisy Olze a pokusu o adaptaci Havlovy aktovky Vernisáž.

Jak vznikala kniha o Michalu Hýbkovi

Filmový historik a pedagog FAMU Jan Bernard popisuje okolnosti vzniku své připravované knihy o pozapomenutém českém kameramanovi a dokumentaristovi Michalu Hýbkovi.

Václav Havel nemohl film minout, říká Jan Bernard

Na knihkupeckých pultech se objevuje záslužná a přitom poutavá kniha s názvem Václav Havel a film – scénáře, analýzy a úvahy z let 1957–1989.
Bernard

Pedagog FAMU, filmový historik a teoretik

Absolvoval FFUK (1974), pracoval jako lektor Studia Y, organizátor a lektor Čs. filmových klubů a jako výzkumný pracovník v ČsFÚ. Od roku 1987 působil jako pedagog na FFUK, kde po listopadu 1989 vedl oddělení filmové vědy a později Katedru divadelní a filmové vědy. V letech 1993 – 1999 byl děkanem FAMU. Filmové kritiky publikoval od roku 1969 v Hostu do domu, Tvorbě, Filmu a době, Scéně, Kino-Ikonu. Soubor jeho kritik a studí vyšel v knize Z šedé zóny (2010). Je spoluautorem knih Co je divadlo (1983) a Malý labyrint filmu (1988), autorem monografií o Evaldu Schormovi (1994), P. P. Pasolinim (1987), Janu Němcovi (2014, 2016), o národních kinematografiích Sovětského svazu (1989) a teoretické úvahy Jazyk kinematografie, komunikace (1995). Editoval sborníky Tartuská škola (1996) a Havel a film (2018). Je členem FITES, ČFTA, České společnosti pro filmová studia a Sdružení české filmové kritiky.