zasloužilý bývalý člen: Křipač Jan

Mráz na Volze

Horkého režies staví na prostém vyprávění – na několika individuálních postavách a na pozvolném rozvíjen zápletky.

Pečujeme o české umění pohyblivého obrazu. Rozhovor se Sylvou Polákovou a Lujzou Kotočovou

V roce 2018 převzal Národní filmový archiv do péče sbírku děl pohyblivého obrazu, která představuje důležitý segment českého poválečného umění.

Filmová projekce umožňuje jedinečný zážitek. Rozhovor s Davidem Havasem

Proč je pro Ponrepo analogový film důležitý a jaký je aktuální program kina, přibližuje v rozhovoru jeho vedoucí David Havas.

Role kultury při obnově společnosti je nezastupitelná. Rozhovor s Danielou Staníkovou

Letos uplynulo třicet let od vzniku programu Kreativní Evropa – MEDIA, který podporuje rozvoj evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu.

Já mám všecko zpožděný. Rozhovor s Drahomírou Vihanovou o filmu Zabitá neděle

Drahomíra Vihanová natočila svůj celovečerní debut na samém sklonku 60. let. Sžíravý obraz života v armádě a přeneseně v celé společnosti byl ihned po dokončení zakázán.

Základem komedie je rychlé tempo. Rozhovor s Jiřím Menzelem o filmu Postřižiny

„Hrabal mi dal číst rukopis Postřižin. Věděl jsem, že by to byl hezkej film. Ale na Barrandově o tom samozřejmě nebyla řeč,“ uvedl Jiří Menzel.

Za Evou Zaoralovou

Pavel Sladký uvádí podcast o Evě Zaoralové, se současným uměleckým ředitelem KVIFF Karlem Ochem, redaktorem Filmu a doby Janem Křipačem a filmovou kritičkou Zdenou Škapovou.
Křipač

Redaktor časopisu Film a doba a šéfeditor webového portálu NFA Filmový přehled

V roce 2003 spoluzaložil internetový časopis o nezávislém filmu Fantom, do roku 2015 byl jeho šéfredaktorem. V letech 2004–2012 působil jako odborný asistent na Katedře divadelních a filmových studií FF UP v Olomouci, kde přednášel dějiny světového filmu. Od roku 2008 pracoval jako kurátor a dramaturg v Národním filmovém archivu. V roce 2015 se stal šéfredaktorem internetového časopisu NFA Revue Filmového přehledu, o dva roky později pak šéfeditorem portálu o českém filmu Filmový přehled. V roce 2016 nastoupil do redakce časopisu Film a doba, kde má na starosti rubriku Kritiky a recenze. Autorsky se podílel na několika sbornících a kolektivních monografiích.