KAPR VE VODĚ

Osobnost Jana Kapra evidentně celý film dalece přerůstá. KaprKód se ale ani příliš nesnaží vést s ní dialog.

Recenze a rozhovory