Publikace několika autorů Proplétání světů podle editorky knihy Jindřišky Bláhové „reviduje představu periferní, politicky zkorumpované akce“.