Filmová škola pod dosavadním vedením Andrey Slovákové posílila prestiž budováním mezinárodních spoluprací i kultivací vnitřního prostředí.