Kde jsou chyby v Chybách?

Dilema postav v Chybách je příliš extrémní a nadosobní, aby se z toho dala udělat osobní romance.

Recenze a rozhovory