KDYŽ SOUSEDSKÉ VZTAHY OTRAVUJÍ KRAJINU. FILM SUCHO JE VÝZVOU K NASLOUCHÁNÍ

Sucho je pokusem o mezigenerační naslouchání. Nedokonalým, ale pro zdejší film i společnost potřebným.

Recenze a rozhovory