Kritické debaty: Objevy roku

Debata nominovaných na Cenu innogy pro objev roku za rok 2023, Filipa Pošivače, Denise Šafaříka a Alberta Hospodářského.

Recenze a rozhovory