Kundera jako (truchlivý) bůh. Dokument kolem literáta našlapuje velmi opatrně

Kunderovo dílo a jeho postoje jsou v dokumentu nazírány jen z úhlu bezvýhradného a nekomplikovaného uznání.

Recenze a rozhovory