Letní hokej

Česko, 2019, 75 min
Režie: Tomáš Bojar, Rozálie Kohoutová
Scénář:

Premiéra: 18. 7. 2019
Distributor: Pilot Film

Synopse: „Snažíme se ukazovat svět v jeho přirozené složitosti a nejednoznačnosti a vytvořit vrstevnatý film, v němž je možné spatřit živé, jednající lidi, nikoliv barvotiskové hrdiny. Pluralita hledisek, které se v průběhu filmu proměňují a my díky tomu můžeme spatřit stejné nebo podobné fenomény v odlišném světle, je pro nás klíčová. O totéž jsme se snažili už ve filmu FC Roma, kde jsme například nijak nezakrývali, že i sami Romové se v některých situacích chovají jako rasisté. A jakkoliv se to u některých, ostentativně humanistických diváků setkalo s nevolí (nejčastěji vtělenou do hesla: ‚Komu tím prospějete?‘), nehodláme na našem přístupu cokoliv měnit ani tentokrát. Oproti nim se spíše domníváme, že kinematografie může být považována za skutečně humanistickou jenom tehdy, když nevytěsňuje vše znepokojivé mimo horizont a neřídí se prvoplánovými ohledy na ‚společenskou užitečnost‘ či ‚společenské dopady‘. Platí to tím spíš, že s filmovými postavami a jejich snažením je podle nás možné věrohodně sympatizovat jenom tehdy, když je vidíme v jejich celistvosti, tj. včetně jejich méně přitažlivých stránek.“

Trailer:

Recenze a rozhovory

Proč ti prase smrdí, když jsi ho nejedl, vyzvídá Letní hokej

Teenagerské Kokosy na sněhu v dokumentárním balení

Jak se s životem neprat aneb Čeští lvi dokumentární

Tuzemští akademici svými nominacemi opět potvrdili, že dokument je v jejich očích hlavně nevzrušivý pomník, který divákům předává informace.

Hokejový zápas s jinou kulturou. Dokument Letní hokej se vtipně zamýšlí nad vážným tématem

Rozálie Kohoutová a Tomáš Bojar přichází po FC Roma s filmem Letní hokej, dalším portrétem malého týmu, který vypráví víc o naší společnosti.