Se začínajícím létem se vedle hudebních festivalů rojí i ty filmové.