zasloužilá bývalá členka: Česálková Lucie

Diktátor času. Výstava a kniha představuje Laternu magiku jako médium, instituci i politikum

Po čtyřech letech se završil vědecký výzkum, jehož výsledkem je výstava a kniha Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky.
cesalkova

Filmová historička a publicistka, šéfredaktorka akademického časopisu Iluminace

Působila v redakcích Cinepuru a Literárních novin. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala jako odborná asistentka Ústavu filmu a AV kultury FF MU v Brně a jako vedoucí výzkumného oddělení Národního filmového archivu, kde také vedla ediční činnost. Badatelsky se zaměřuje na dějiny českého nonfikčního a dokumentárního filmu, na toto téma publikovala řadu studií doma i v zahraničí a monografii Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let (2014). Vedle četné redakční a ediční práce na knihách připravila k vydání soubor DVD českých krátkých filmů 50. let a dramaturgicky spolupracuje na festivalech i výstavních projektech s filmovou/mediální tematikou.