Jak se v Česku mění pohled na oceňování filmařů, hudebníků, literátů či výtvarných umělců?