Měla jsem v životě kliku

Téměř všechny filmy dokumentaristky Olgy Sommerové sklízejí úspěch.

Recenze a rozhovory