MOJE NOVÁ TVÁŘ. CVIČENÍ V OHLEDUPLNOSTI

Otázka mediálního pokrytí násilných trestných činů se v českém prostředí ukázala jako obzvlášť palčivá.

Recenze a rozhovory