Napjaté vztahy otců zkomplikuje láska dětí. Nový český film Sucho není vyprahlý

Drama režiséra Bohdana Slámy o dvou znesvářených jihomoravských rodinách umělecky ani obsahově vyprahlé není.

Recenze a rozhovory