Němá tajemství nejsou tak docela němá

Režisér porozuměl a zachoval dikci scénáře, akcentoval jeho silné stránky a výrazně obohatil o vlastní tvůrčí podíl.

Recenze a rozhovory