Odcházení bez patosu. Záběry z posledních Havlových let přesvědčují, že naslouchat mu má stále smysl

Je to především setkání se statečnou, nesobeckou a neskuhrající osobností, inspirující právě i tím, jak se vyrovnávala s úskalími stáří.

Recenze a rozhovory