Ohledávání hran lidské důstojnosti. A různé pravdy

Černá komedie nabízí svižné dialogy a poetiku všedního dne nahlíženou s ironií a sarkasmem.

Recenze a rozhovory