Osobní život díry

Česko, Finsko, 2020, 62 min

Režie a scénář: Ondřej Vavrečka
Produkce: Silk Films

Premiéra: 26. 6. 2021
Distributor: Klara Khine Distribution

„Co je svět?“ ptá se Ondřej Vavrečka v úvodu své rozbíhavé filozofické eseje. Lze ale vůbec poznat, pochopit a popsat něco tak nahodilého a nespojitého, neukotveného v čase a prostoru, jako je dnešní doba? Není zbytečné pátrat po smyslu tam, kde žádný není? Autor se proto namísto hledání pevných bodů zaměřil na díry a mezery, nestálost a nedokonalost. V přírodě, kultuře, lásce i práci. Spolu s vědci a filozofy od Althussera po Žižeka formou živé, stylisticky i tematicky eklektické koláže zkoumá, jak lze myslet prázdno.

Recenze a rozhovory

Osobní život díry

Kolážovitý, tematicky široce rozepjatý film vybízí k přemýšlení nad tím, co není.