Plíživá paranoia a kolaps společnosti. Noční klid zpřítomňuje úzkost

Novinka Michala Hogenauera Noční klid pokračuje v suverénní režii, komorním pojetí a rozplétání celospolečenských problémů na pozadí individuálních osudů.

Recenze a rozhovory