Pohádku Tajemství staré bambitky 2 hyzdí poučky a rýmy

Jako parodie by se Tajemství staré bambitky 2 dalo přijmout. Coby pohádková komedie však doluje humor i osvětu z chudičkých povrchových nalezišť.

Recenze a rozhovory