Překonat citový analfabetismus a přijmout průměrnost. Zrcadla ve tmě jsou formálně odvážný debut

Šimon Holý natočil málo komunikativní, přesto ale výmluvnou studii nefunkčních vztahů ke druhým i k sobě samému. Ve výtvarně výrazném filmu záleží na každé změně úhlu.

Recenze a rozhovory