Přes prsty

Za vším vtipem je ve skutečnosti oslava mužské nadřazenosti.

Recenze a rozhovory