zasloužilá bývalá členka: Prokopová Alena

Staříci: gerontská road movie o nestárnoucích etických principech

Antiromantický pohled kameramana Lukáše Miloty je součástí komplexní výpovědi filmu o české současnosti, kterou autoři upínají na kontexty celé naší moderní historie.

Hmyz. Švankmajerova novinka vzývá cynismus fantazie

Švankmajer osobně divákům do kamery vysvětlí, že scénář psal jako automatický text a sám neví, o čem jeho dílo je.  
prokopova fotka

Filmová kritička a terapeutka

Vystudovala katedru dramaturgie a scenáristiky na FAMU (1986). Potom se však věnovala především psaní o filmu jako kritička a publicistka (mj. Lidové noviny, Film a doba, Hospodářské noviny, Reflex, Respekt, Cinepur, Literární noviny…). Dlouhodobě byla – jako autorka a členka redakce – spojena zvláště s časopisy Cinema a Filmový přehled. V letech 2009-2017 provozovala filmový Alenčin blog.
Pedagogicky spolupracovala nebo spolupracuje s FAMU, katedrou filmových studií FF UK, Metropolitní univerzitou a Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku. Od roku 1995 vybírá filmy pro MFF Karlovy Vary. Jako obsahová expertka spolupracuje se Státním fondem kinematografie, je členkou poroty ceny FITESu Trilobit a grantové komise magistrátu hl. m. Prahy.
Jako dramaturgyně dlouhodobě spolupracuje se společnostmi Infinity Prague a 8Heads Productions a s Českou televizí, kde je nyní zaměstnaná v TPS Aleny Müllerové. Pro Nadaci Film a sociologie dramaturgovala celovečerní umělecký dokument Setkání s Libuší (2018, r. Táňa Marková).
Vydala knižní rozhovor Eva Zaoralová: Život s filmem (2012), Příběh filmu Kuky se vrací (2011, nakladatelství Mladá fronta), dvě publikace o zahraničních hercích Charisma (2009) a Hollywoodské topstars (2012) a kdysi i povídkovou knihu Za zrcadlem a s čím jsem se tam setkala (1988).
Jako terapeutka se věnuje zvláště kraniosakrální biodynamice, kterou nyní studuje postgraduálně.