Řád rodiny a filmového vyprávění v melodramatu Beaty Parkanové

Slovo je impozantní film, který rozpravu o řádu a morální integritě účelně zapouští do své estetiky.

Recenze a rozhovory