Slibná generace z FAMU

S výjimkou posledního titulu je celá kolekce nadprůměrná. 

Recenze a rozhovory