Smečka

Smečka ukazuje, jak asi opravdu šikana funguje, ale ukazuje to velmi zhuštěně. Takže to působí extrémně schematicky a náhlé proměny chování hrdinů jsou až směšné.

Recenze a rozhovory