Bensch Stanislav

Bensch

Filmový publicista a pedagog

Absolvent oboru historie na FF UK v Praze. V kinematografii působí od roku 1970, nejprve v Čs. filmovém ústavu a poté jako redaktor Záběru, který téměř dvacet let vedl jako šéfredaktor. Publikoval ve Filmu a době, byl členem výboru Klubu filmových novinářů a umělecké rady dabingu. Po Sametové revoluci krátce působil v soukromém Rádiu Rio či jako produkční dabingu. Publikoval a pracoval v časopisech TV magazín, TV revue, TV pohoda a v měsíčníku Film a video, od poloviny 90. let byl šéfredaktorem filmového měsíčníku Premiéra a následně měsíčníku Kinofilm. Pro ČT napsal a sestavil knižní doprovod k seriálu My všichni školou povinní pro edici českých televizních seriálů. V Národním filmovém archivu se podílel na knize Svatopluk Malý – V zajetí filmu. Vzpomínky kameramana (2006). Od roku 1994 je členem redakčního kolektivu Katalogu karlovarského festivalu. Podílí se také na biografických textech k DVD edici Zlatý fond české kinematografie, kterou vydává Český filmexport. Od roku 2008 přednáší na FAMO v Písku na téma Film a literatura.