Svatá s démonickou Bohdalovou se pod podnětnou premisou hroutí a učí nás překrucovat

Slibná zápletka prestižního projektu s možnostmi ambivalence v závěru vyzní banálně a dialog nevede.

Recenze a rozhovory