SVĚTLOPLACHOST. O PŘÁTELSTVÍ VÁLCE NAVZDORY

Pohled do nitra charkovského metra nevypovídá pouze o válečné každodennosti. Je také filmem o světle a světech, které umí vyčarovat. 

Recenze a rozhovory