Teroristka

Škoda, že se výkon Janžurové rozplývá v estrádní crazy komedii.

Recenze a rozhovory