Tísňové volání z Českého rozhlasu

Sedláčkova novinka je thrillerově napínavá, scenáristicky promyšlená a téměř bez rozrušujících šprýmů.

Recenze a rozhovory