To trápení lásky

Vražda Ing. Čerta (1970) patří na místo, kde se vyzdvihují výrazné nebo výjimečné filmy z dějin kinematografie.

Recenze a rozhovory