Totalita viděná dvojmo. Filmy Ucho a Slovo se doplňují

To, o co tu běží, jsou esence prožitých chvil. Vyjadřují to i fotografické předěly jednotlivých obrazových scén.

Recenze a rozhovory