Třeba nakonec přišla láska, ale především Pavla Tomicová

Jako lekce výchovy k sebelásce a k sebeúctě zkrátka Holého komorní příběh docela zabírá.

Recenze a rozhovory