Událost na zakázku

Havelka není břitký moralista kalibru Chytilové. Natočil v první řadě vztahovou a situační komedii srozumitelnou pro co nejširší diváckou skupinu.

Recenze a rozhovory