Ustrašená satira Mimořádné události vypovídá o české společnosti především svou podobou

Havelka situaci transformuje do hysterické frašky a prostředí vagonu motorového vlaku užívá k představení figurek.

Recenze a rozhovory