Už zase Tady hlídáme my, ale děti tentokrát počkají venku

Dojímal by znovu i bezelstně upřímný naivismus dramaturgicky nevyrovnaného příběhu, kdyby ovšem kvůli honbě za rozvernější taškařicí nevyloučil z publika menší děti.

Recenze a rozhovory