Jak upřímně naplňují filmaři a kritici filozofii svých organizací?