V průsečíku vzpomínek. Filmová úvaha odkrývá historii neblaze proslulé uherskohradišťské věznice

Tvůrci vytvořili barvitou a inspirativní úvahu nad chátrající budovou, kterou naplnili výmluvnými i překvapivými setkáními a situacemi.

Recenze a rozhovory