V síti se lapili směšní i odporní predátoři. Klusákův film ukazuje bezohlednost ve společnosti

Díky kombinaci pečlivě připravené umělé reality a žitého dokumentačního procesu vznikl pozoruhodný film.

Recenze a rozhovory