Velké nic

Jako dokument doby to svou sílu rozhodně má.

Recenze a rozhovory