Více kázání než smíchu aneb Hádkovi nastavují zrcadlo

Škoda, že Hádkovi potřebují tolik prvoplánových stereotypů, jako pokus o jistý typ soukromé hořkosti jsou vítáni.

Recenze a rozhovory