Hendrich Vladimír

Odcházel jsem s propocenou košilí

O svém setkání s Karlem Vachkem a s jeho filmy debatovali častí návštěvníci Vachkových proslulých otevřených seminářů – včetně filmového publicisty Vladimíra Hendricha.
Snímek obrazovky 2018-11-25 v 19.04.05

Nezávislý filmový publicista, pedagog FAMU

Absolvent filmové a TV specializace na FŽ UK. Poté čerpač vody, filmový kritik a lektor, dramaturg kina ČSFÚ Ponrepo, autor komponovaných videopořadů, lektor scénářů ve FS Barrandov. Externí spolupráce s NFA. Autor komponovaných pořadů rozhlasové stanice Vltava, pedagog na FAMU (kde v roce 2013 obhájil doktorandskou práci na téma Kritická práce Andreje Stankoviče), externí spolupracovník KVC v Městské knihovně v Praze. Psal do Světové literatury, Filmu a doby, Záběru, Kinarevue, Cinepuru, Literárních novin, týdeníku A2. Má na svém kontě pět knih: Americká drsná škola ve filmu (1986), Jack Nicholson (1987), John Huston (1991), Easy Rider & Co. (1996), The Fucking Long Good-bye & Soumrak glorioly aneb O Jimovi a hostech (1999). Zabývá se adaptacemi děl Hammetta, Chandlera, Hemingwaye a Caina, filmem noir, historií cenzury sexu, pornografie a násilí.