Známí neznámí. Šance svůj záměr naplnit

Známí neznámí sice postrádají lehkost originálu, ale díky tomu si divák uvědomí, že národní nátura opravdu existuje.

Recenze a rozhovory